ਨੇਚਰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਲੇਸੀ,ਮੁੰਡਾ ਜੱਟ ਤੇ ਭਾਪਾ ਐੱਸ ਸੀ,ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਠਿੰਡੇ ਪੇਸੀਨੀ ਬੰਬੀਹਾ ਬੋਲੇ📷📷📷📷